Turistički punkt u Kršanu s pogledom na Učku

prodaja Građevinsko zemljište

Kršan, Kršan

  • 23045m2

500.000 € 345.675 € 3.767.250 kn

Ostali podaci o nekretnini

  • Cijena 500.000 €
  • Cijena /m2 21,70 €
  • Agencijska provizija 3% + PDV

Opis nekretnine

Ovo građevinsko zemljište ukupne površine 23045m2 smješteno je podno Učke u Kršanu. Namjena zemljišta je ugostiteljsko-turistička, oznake turistički punkt. Na zemljištu je dozvoljena izgradnja etno turističkih građevina slijedećih sadržaja: - smještajna građevina (hotel, motel, vila) sa osnovnim pratećim sadržajima (recepcija, spremišta...); - restoranski prostor sa tradicionalnom kuhinjom, razne kušaonice (vina, ulja, pršuta, sira itd.); - građevina sa suvenirskom prodajom i prezentacijom tradicionalnog načina života i rada, građevina može imati i sadržaje galerije ili etno muzeja; Sadržaji moraju činiti arhitektonsko-urbanističku cjelinu ujednačenih volumena, materijala, boja i drugih tehničkih i estetskih elemenata. Najveća izgrađenost formiranih površina iznosi 0,3ha. Građevine mogu imati najviše dvije nadzemne etaže i prema potrebi podrumski dio kao konobe. Neizgrađeni dio građevinske čestice mora biti uređen od čega 20% čestice mora biti ozelenjeno. Najveći kapacitet građevina iznosi 20 ležaja. CIJENA: 114 Kn/m2 (15 €/m2)

Kontaktirajte nas

Silvija Rejec

Pošaljite upit

Lokacija