Naš tim


Silvija Rejec
  • Silvija Rejec
  • +385 91 784 1879
  • silvija@alea.info
  • Direktor agencije
    Ovlašteni agent posredovanja u prometu nekretnina
    Klasa:UP/I-330-01/09-01/554
    Ur.br:526-05-01-01/2-09-2

Patricija Gajica